top of page

Salgsbetingelser:

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett

1. Partene

Selger er: Dog Camp, Rikkesvei 30, 3123 Tønsberg, dogcamp.booking@gmail.com, tlf: 45 83 83 22,  organisasjonsnummer 997 132 505, og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

 

Kjøper er den forbrukeren som foretar bookingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

2. Betaling

Selgeren kan kreve betaling for tjenesten via Vipps fra det tidspunkt tjenesten blir booket av kjøper via selgers nettside.

3. Levering

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, anvender tjenestestedet etter avtalt tid. Frist for ombookinger uten kostnad er 24 timer. Frist for avbestilling uten kostnad er 24 timer.

4. Angrerett

Som tjeneste i form av utleie er avtalen unntatt fra angrerett. Kjøper kan angre bookingen ved å bruke frist for avbestilling og ombooking.

5.
Mangel ved varen
- kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hundeparken brukes på eget ansvar. Hvis det foreligger en mangel ved tjenesten må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Det kan oppstå situasjoner hvor selger ser seg nødt til å stenge parken i en kortere eller lengre periode. Dette kan skyldes nødvendig reparasjon eller andre uforutsette ting som smitteutbrudd av lus, nese midd mm. Kjøpere som har booket i denne perioden vil bli varslet og få beløpet refundert.

6. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no

bottom of page